• Tự động từ

  Từ chối, không ưng, không chịu
  Se refuser à faire une chose
  không chịu làm điều gì
  Nhịn
  L'avare se refuse le nécessaire
  người hà tiện nhịn cái cần thiết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X