• Ngoại động từ

  Từ chối, khước từ, cự tuyệt, không cho, không chịu
  Refuser un présent
  từ chối một quà tặng
  Refuser une grâce
  không cho ân xá
  Refuser le combat
  không chịu tham chiến
  Không thừa nhận
  Refuser toute compétence à quelqu'un
  không thừa nhận ai có chút thẩm quyền nào
  Đánh hỏng, đánh trượt
  Refuser un candidat
  đánh hỏng một thí sinh
  Phản nghĩa Accorder, donner, fournir, offrir, reconna†tre. Accepter, approuver, consentir (à). Accueillir, recevoir

  Nội động từ

  Từ chối, không chịu
  Il refusera s‰rement
  chắc chắn là nó sẽ từ chối
  Chối ra, đóng không xuống
  Ce pieu refuse
  cái cọc này đóng chối ra
  Không chịu nhảy qua chướng ngại (ngựa)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X