• Tự động từ

  Đầy
  La bouteille se remplit de vin
  chai đầy rượu
  Chất đầy
  Se remplir la tête de chimères
  chất đầy óc những ảo tưởng
  (thông tục) ăn no nê, uống chán chê
  Se remplir de viande
  ăn thịt no nê
  Se remplir d'alcool
  uống rượu chán chê
  Phản nghĩa Vider; dépeupler, nettoyer; creuser, évider. Evacuer.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X