• Ngoại động từ

  Đổ đầy, cho đầy, để đầy; chiếm đầy, choán đầy
  Remplir un tonneau
  đổ đầy thùng
  Remplir une volière d'oiseaux
  cho chim vào đầy lồng
  Remplir son discours de citations
  cho đầy câu trích dẫn vào bài diễn văn
  La colère qui remplit son âme
  cơn giận choán đầy tâm hồn nó
  Les étrangers remplissent la ville
  người ngoại quốc đầy thành phố
  Remplir un vide
  lấp (đầy) một chỗ trống
  Điền
  Remplir un questionnaire
  điền một bản câu hỏi
  Thực hiện, làm tròn; giữ
  Remplir son devoir
  làm tròn nghĩa vụ
  Sử dụng đầy đủ
  Remplir son temps
  sử dụng đầy đủ thời gian
  Thỏa mãn
  Remplir les conditions requises
  thỏa mãn các điều kiện cần thiết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X