• Tự động từ

  Đi đến
  Le Juge s'est transporté sur les lieux
  ông thẩm phán đã đi đến tại chỗ
  (nghĩa bóng) tưởng tượng lại
  Il s'est transporté dans le passé
  anh ấy tưởng tượng lại thời kỳ quá khứ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X