• =


  Tính từ

  đã qua, quá khứ
  Fait passé
  sự việc đã qua
  Participe passé [[]]
  (ngôn ngữ học) động tính từ quá khứ
  Quá
  il est dix heures passées
  đã quá mười giờ
  Phai màu
  étoffe passée
  vải phai màu

  Danh từ giống đực

  Thời đã qua, dĩ vãng, quá khứ
  Songer au passé
  nghĩ đến quá khứ
  Việc đã qua
  Que le passé nous instruise
  hãy rút bài học ở việc đã qua
  (ngôn ngữ học) thời quá khứ

  Giới từ

  Sau, quá
  Passé dix heures
  sau mười giờ, quá mười giờ
  Passé la place, elle retourna
  quá quảng trường, cô ta quay lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X