• Danh từ giống đực

  Seau en tôle
  cái xô bằng tôn
  Un seau d'eau
  một xô nước
  il pleut à seau pleuvoir
  pleuvoir

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X