• Tính từ

  Cẩn thận, kỹ
  Travail soigné
  công việc làm kỹ
  Chải chuốt
  Une femme très soignée
  một phụ nữ rất chải chuốt
  (thân mật) ra trò, nặng
  Un rhume soigné
  sổ mũi ra trò

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X