• Danh từ giống đực

  Chiều
  Quatre heures du soir
  bốn giờ chiều
  Tối
  Classe du soir
  lớp học tối
  à ce soir
  đến tối nhé (sẽ gặp nhau)
  du matin au soir matin
  matin
  du soir au matin matin
  matin
  le soir de la vie
  cuộc đời lúc xế chiều tuổi già
  Đồng âm Seoir.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X