• Tính từ

  Bốn
  Les quatre saisons
  bốn mùa
  (thứ) bốn
  Tome quatre
  tập bốn
  à quatre pas
  chỉ mấy bước, gần thôi
  comme quatre
  bằng bốn người, nhiều
  Manger comme quatre
  �� ăn nhiều
  couper un cheveu en quatre cheveu
  cheveu
  courir les quatre coins et le milieu de la ville
  chạy vạy khắp nơi
  fil en quatre
  (thông tục) rượu rất mạnh
  ne pas y aller par quatre chemins
  đi thẳng vào việc, không úp mở
  quatre à quatre
  bốn bực một
  Descendre un escalier quatre à quatre
  �� đi xuống cầu thang bốn bực một
  se mettre en quatre mettre
  mettre
  se tenir à quatre
  cố nhịn
  Danh từ giống đực
  Bốn
  Số bốn
  Mồng bốn
  (đánh bài) (đánh cờ) con bốn
  (thể dục thể thao) thuyền bốn chèo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X