• Nội động từ

  Đạt tới
  Parvenir au sommet
  đạt tới đỉnh
  Parvenir à faire quelque chose
  (đạt tới chỗ) làm được việc gì
  Đến; truyền đến
  Faire parvenir des nouvelles
  đưa tin tức đến
  Livres anciens qui sont parvenus jusqu'à nous
  sách cũ truyền đến tận chúng ta
  (từ cũ, nghĩa cũ) nổi lên (nghĩa bóng)
  Que de bassesses pour parvenir
  biết bao nhiêu cái hèn hạ mới nổi lên được

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X