• Danh từ giống cái

  Sự mềm dẻo
  La souplesse du jonc
  sự mềm dẻo của cây bấc
  Sự mềm mại
  La souplesse de la main
  sự mềm mại của bàn tay
  Sự mềm mỏng; sự khéo léo
  Souplesse du caractère
  sự mềm mỏng của tính nết
  Montrer de la souplesse dans les relations
  tỏ ra khéo léo trong giao thiệp
  Sự uyển chuyển
  Souplesse du style
  sự uyển chuyển của lời văn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X