• Ngoại động từ

  Chỉ, trỏ
  Montrer du doigt
  lấy ngón tay chỉ
  Đưa ra, cho xem, bày ra; để lộ
  Montrer des marchandises
  bày đồ hàng ra
  Montrer ses tableaux
  cho xem tranh
  Robe qui montre les bras
  áo dài để lộ cánh tay
  Tỏ ra, chứng tỏ, cho thấy
  Montrer du courage
  tỏ ra can đảm
  L'expérience montre que
  kinh nghiệm cho thấy rằng...
  Chỉ cho, dạy cho
  Montrer à quelqu'un ce qu'il faut faire
  chỉ cho ai nên làm thế nào
  Phản nghĩa Cacher, couvrir, dissimuler; fourvoyer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X