• Danh từ giống cái

  Cuộc quyên góp; tiền quyên góp
  Ouvrir une souscription
  mở một cuộc quyên tiền
  Recevoir les souscriptions
  nhận tiền quyên góp
  Sự đặt mua; tiền đặt mua
  Souscription à un ouvrage
  sự đặt mua một tác phẩm
  (từ hiếm, nghĩa ít dùng) sự ký vào; chữ ký

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X