• Ngoại động từ

  Mở
  Ouvrir une armoire
  mở tủ
  Ouvrir une porte
  mở cửa
  Ouvrir un chemin
  mở một con đường
  Ouvrir une école
  mở một trường học
  Ouvrir une campagne
  mở một chiến dịch
  Ouvrir à l'esprit des horizons nouveaux
  mở ra cho trí óc những chân trời mới
  Mở cửa
  Ouvrir la bibliothèque
  mở cửa thư viện
  (nghĩa bóng) cởi mở
  Ouvrir son coeur à quelqu'un
  cởi mở cõi lòng với ai
  Khai trương, khai mạc
  Ouvrir la séance
  khai mạc buổi họp
  (ngành dệt) tở (sợi)
  l'ouvrir
  (thông tục) nói
  Il n'y a pas moyen de l'ouvrir avec ce bavard!
  �� không tài nào nói được với thằng ba hoa này!
  ouvrir la bouche bouche
  bouche
  ouvrir la porte à
  mở cửa cho, thả lỏng cho
  Ouvrir la porte aux abus
  �� thả lỏng cho sự nhũng lạm
  ouvrir l'appétit
  khai vị
  ouvrir le chemin chemin
  chemin
  ouvrir le feu
  khai hỏa
  ouvrir l'esprit
  mở mang trí óc
  ouvrir l'oeil oeil
  oeil
  ouvrir sa maison à quelqu'un
  tiếp đón ai
  ouvrir une parenthèse
  mở ngoặc đơn; nói rộng ra ngoài vấn đề
  Phản nghĩa Fermer, boucher, boucler, clore, plier, resserrer, serrer; barrer, intercepter, interdire; finir, terminer.

  Nội động từ

  Mở
  Cette porte n'ouvre jamais
  cửa này không bao giờ mở
  Mở cửa
  Magasin qui ouvre le dimanche
  cửa hàng mở cửa ngày chủ nhật
  Mở ra phía
  Chambre qui ouvre sur le jardin
  phòng mở ra phía vườn
  Bắt đầu, khai trương, khai mạc
  L'Assemblée nationale ouvre le premier du mois
  Quốc hội khai mạc hôm mồng một tháng này

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X