• Phó từ

  Thường thường, thường, đôi khi
  Je l'ai souvent rencontré
  tôi thường gặp anh ấy
  J'ai souvent pensé à vous
  tôi vẫn thường nghĩ đến anh
  le plus souvent
  phần nhiều, trong phần nhiều trường hợp
  plus souvent!
  (thông tục) không khi nào!, chẳng bao giờ!
  très souvent bien souvent
  rất nhiều khi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X