• Danh từ giống cái

  Vóc người; thân người
  Il était court de stature
  anh ta vóc người thấp
  (nghĩa bóng) tầm vóc
  C'est un écrivain d'une haute stature
  đó là một nhà văn có tầm vóc lớn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X