• Tính từ

  Ngắn, thấp
  Court chemin
  đường ngắn
  Taille courte
  mình thấp
  Ngắn ngủi
  Une courte vie
  một cuộc đời ngắn ngủi
  Court temps
  thời gian ngắn ngủi
  Nhanh
  J'ai trouvé plus court de prendre l'auto
  tôi thấy đi ô tô thì nhanh hơn
  (thân mật) không đủ
  Repas un peu court
  bữa ăn hơi thiếu
  avoir la mémoire courte
  có trí nhớ kém
  avoir l'haleine courte
  ngắn hơi
  courte honte
  sự nhục nhã; sự thất bại hoàn toàn
  être court de
  (từ cũ, nghĩa cũ) thiếu, không có
  vue courte
  (nghĩa bóng) óc thiển cận
  Phản nghĩa Allongé, grand, long, durable, prolongé
  Đồng âm Cour, cours

  Phó từ

  Ngắn
  Cheveux coupés court
  tóc cắt ngắn
  à court de
  thiếu
  à court d'argent
  �� thiếu tiền
  couper court à couper
  couper
  de court
  bất ngờ, bất chợt
  demeurer court rester court se trouver court
  quên bẵng điều muốn nói; chưng hửng không biết nói gì
  tourner court
  (nghĩa bóng) chuyển đột ngột; kết thúc đột ngột
  tout court
  thôi không còn thêm gì nữa
  Danh từ giống đực
  Sân quần vợt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X