• Tính từ

  Chặt chẽ, nghiêm túc, nghiêm chỉnh
  Principes stricts
  nguyên tắc chặt chẽ
  Strict en affaires
  nghiêm túc trong công việc
  Tối thiểu
  Le strict nécessaire
  cái cần thiết tối thiểu
  Hẹp
  Sents strict d'un mot
  nghĩa hẹp của một từ
  (từ cũ, nghĩa cũ) chật
  Costume très strict
  bộ quần áo rất chật

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X