• Tính từ giống cái

  dur
  dur

  Danh từ giống cái

  Coucher sur la dure nằm đất
  en dire de dures
  nói nặng lời
  en faire voir de dures à quelqu'un
  ngược đãi ai
  à la dure
  cứng rắn, nghiệt ngã
  élever un enfant à la dure
  �� nuôi đứa trẻ một cách cứng rắn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X