• Tính từ

  Đã giao hẹn
  Arriver à [[lheure]] dite
  đến vào giờ đã giao hẹn
  Gọi là, được gọi là; tức là, hiểu là
  Que de choses dites [[loeuvre]] du génie
  bao nhiêu sự việc được gọi là sự nghiện của thiên tài
  Nguyen Tat Thanh dit Nguyen le Patriote
  Nguyễn Tất Thành tức Nguyễn ái Quốc
  aussitôt dit aussitôt fait aussitôt
  aussitôt
  autrement dit
  nói cách khác
  bien dit [[cest]] bien dit
  đúng đấy, nói thế là đúng
  cela dit ceci dit
  nói thế xong thì
  cela soit dit en passant soit dit en passant
  nói qua thế thôi
  cela est bientôt dit
  nói thì dễ thôi (như) g làm thì khó
  [[cest]] dit voilà qui est dit
  đồng ý thế, nhất định thế
  ce qui fut dit fut fait
  đã nói là làm ngay
  il est dit que
  số mệnh đã định là, trời đã bảo là
  il ne sera pas dit que
  tôi không chịu là..., tôi không đồng ý là...
  ledit
  đã kể trên, đã nói đến
  Ledit personnage
  �� nhân vật đã nói đến
  audit cas
  trong trường hợp kể trên
  proprement dit
  với nghĩa sát sao nhất; thực sự
  se le tenir pour dit
  tin chắc như thế, không nói lại nữa
  soit dit entre nous
  nói riêng giữa chúng ta với nhau thôi
  tout est dit
  đã bàn kỹ rồi, đã xong rồi

  Danh từ giống đực

  (từ cũ, nghĩa cũ) lời nói, châm ngôn
  Les dits mésmorables du président Ho Chi Minh
  những lời nói đáng ghi nhớ của chủ tịch Hồ Chí Minh
  (từ cũ, nghĩa cũ) lời đã nói, lời hứa
  Il faut tenir son dit
  phải giữ lời hứa
  (sử học) bài vè

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X