• Danh từ giống cái

  Sự thế, sự thay thế
  Substitution d'un nom à un autre
  sự thế một tên vào một tên khác
  Réaction de substitution
  ( hóa học) phản ứng thế
  Méthode de substitution
  (toán học) phép thế
  Sự đánh tráo
  Substitution d'enfant
  sự đánh tráo trẻ em
  (luật học, pháp lý) sự thay người thừa kế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X