• Danh từ giống cái

  Bụi
  La poussière des routes
  bụi đường
  Poussière de charbon
  bụi than
  Poussière cosmique
  bụi vũ trụ
  (văn học) tro bụi; hài cốt
  et des poussières
  hơn thế một tí
  Cela m'a coûté deux cents francs et des poussières
  cái đó tôi phải trả hai trăm frăng hơn một tí
  mordre la poussière
  ngã sóng soài
  poussière fécondante
  (thực vật học) phấn hoa
  réduire en poussière
  tán thành bột
  tomber en poussière
  tan rã
  une poussière
  một điều nhỏ nhặt
  une poussière de
  vô số
  Une poussière d'étoiles
  vô số ngôi sao

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X