• Danh từ giống cái

  Sự mê tín, sự dị đoan
  Exploiter la superstition de la masse
  lợi dụng sự mê tín của quần chúng
  La superstition des diplômes
  sự mê tín bằng cấp
  La superstition du chiffre
  sự dị đoan về con số 13

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X