• Danh từ giống đực

  Số dôi, số thừa
  Payer le surplus
  trả số tiền dôi
  ( số nhiều) số hàng ế
  Liquider des surplus
  bán tống số hàng ế
  (quân sự) quân cụ thừa (sau khi chiến tranh kết thúc)
  Vendre des surplus américains
  bán những quân cụ thừa của Hoa kỳ
  au surplus
  vả lại, vả chăng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X