• Danh từ giống đực

  Xanhđica; công đoàn; nghiệp đoàn
  Action sociale des syndicats
  hoạt động xã hội của các công đoàn
  Syndicat des producteurs
  nghiệp đoàn những người sản xuất
  Chức đại diện (một tập đoàn)
  Accepter le syndicat d'une faillite
  nhận chức đại diện những người chủ nợ của người phá sản
  syndicat d'initiative
  công ty du lịch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X