• Danh từ giống cái

  Tính dính chắc
  Ténacité du gluten
  tính dính chắc của gluten
  Tính bền, tính bền bỉ
  Ténacité d'un alliage
  tính bền (độ bền) của một hợp kim
  Travailler avec ténacité
  làm việc bền bỉ
  Tính dai dẳng; tính khăng khăng
  Ténacité d'un espoir
  tính dai dẳng của một hy vọng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X