• Danh từ giống đực

  Sự mong ước, sự trông mong, sự hy vọng
  L'espoir d'une récompense
  sự mong ước được một phần thưởng
  Điều mong ước, mối hy vọng
  Cet enfant est son espoir
  đứa trẻ ấy là mối hy vọng của ông ta
  Phản nghĩa Désespoir; appréhension, crainte, défiance, inquiétude
  dans l'espoir de dans l'espoir que
  ước ao rằng, hy vọng rằng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X