• Ngoại động từ

  Không nói ra, im đi
  Taire la vérité
  im sự thật đi
  Taire sa douleur
  im nỗi đau đớn đi

  Phản nghĩa Dire, confesser, publier

  Faire taire làm im đi, làm câm họng
  Faire taire le canon de l'ennemi
  �� làm cho pháo địch phải câm họng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X