• Danh từ giống cái

  Chân lý
  Vérité éternelle
  chân lý muôn thuở
  Sự thực, sự thật
  Dire la vérité
  nói lên sự thật
  Des vérités vivantes
  những sự thực sinh động
  Tính chân thực
  Un accent de vérité
  giọng chân thực
  Tính đúng đắn
  La vérité d'un principe
  tính đúng đắn của một nguyên lý
  Tính như thật
  Portrait d'une grande vérité
  bức chân dung như thật
  La vérité d'un personnage de théâtre
  vai sân khấu đóng như thật
  à la vérité
  thực ra
  dire ses vérités à quelqu'un [[]]
  xem dire
  en vérité
  hẳn là
  En vérité, cela est bien étrange
  hẳn là việc đó rất kỳ lạ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X