• Danh từ giống đực

  (từ cũ; nghĩa cũ) chút ít
  Un tantet de viande
  một chút ít thịt
  un tantet
  (từ cũ; nghĩa cũ) một ít hơi
  En vouloir un tantet à [[quelquun]]
  �� oán giận ai một ít

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X