• Danh từ giống cái

  Giá quy định
  Vendre plus cher que la taxe
  bán đắt hơn giá quy định
  Lệ phí
  taxe postale
  bưu phí
  Thuế
  Taxe de luxe
  thuế hàng xa xỉ
  (luật học pháp lý) sự quy định án phí
  Phản nghĩa Détaxe.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X