• Tính từ

  Thân, thân ái
  Mes plus chers amis
  những người bạn thân nhất của tôi
  Quý báu
  Les moments sont chers
  thì giờ quí báu
  Đắt, đắt đỏ
  La vie est chère
  đời sống đắt đỏ
  Ce magasin est bien cher
  cửa hàng này (bán) đắt lắm

  Phó từ

  Đắt, với giá cao
  Vendre cher
  bán đắt
  Payer cher
  trả giá cao
  il me le paiera cher
  rồi nó biết tay tôi (trả thù)
  ne valoir pas cher
  chẳng ra gì
  vendre cher sa vie
  bắt trả đắt mạng mình
  Phản nghĩa Désagréable, détestable, insignifiant, négligeable, odieux. Gratuit, marché ( bon marché)
  Đồng âm Chair, chaire, cheire, chère

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X