• Danh từ giống cái

  Trạng thái căng, sự căng
  La tension d'une corde
  trạng thái căng của một sợi dây
  Tension de la paroi abdominale
  sự căng thành bụng
  Sức căng
  Tension superficielle
  sức căng bề mặt
  (cơ khí, cơ học) lực hứng biến
  Áp suất, áp lực
  Vapeur à haute tension
  hơi áp suất cao
  Tension artérielle
  áp lực động mạch huyết áp
  (y học) chứng tăng huyết áp
  (điện học) điện áp
  Sự căng thẳng
  Tension diplomatique
  sự căng thẳng về ngoại giao
  Tension d'esprit
  sự căng thẳng trí óc
  Sự hướng tới, sự nhắm tới
  Phản nghĩa Laxité, relâchement. Abandon, détente

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X