• Danh từ giống cái

  Sự khiếp sợ
  Semer la terreur
  gieo khiếp sợ
  Sự khủng bố
  Politique de terreur
  chính sách khủng bố
  Kẻ gieo khiếp sợ, vật gieo khiếp sợ
  Être la terreur d'un pays
  là kẻ gây khiếp sợ cho một nước
  terreur blanche
  cuộc khủng bố trắng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X