• Ngoại động từ

  Gieo
  Semer du riz
  gieo lúa
  Rải, rắc
  Semer des fleurs
  rải hoa
  (nghĩa bóng) gieo rắc, tung
  Semer la discorde
  gieo rắc bất hòa
  Semer de faux bruits
  tung tin vịt
  Điểm, điểm đầy
  Semer ses propos de jurons
  điểm nhiều lời rủa vào câu chuyện của mình
  (thông tục, từ cũ nghĩa cũ) bỏ đấy; bỏ rơi (ai)
  (thông tục, từ cũ nghĩa cũ) vượt lên trước
  Semer un concurrent
  vượt lên trước đối thủ
  semer l'argent
  vung tiền

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X