• Ngoại động từ

  Vi phạm, không tuân thủ
  Transgresser le règlement intérieur
  vi phạm nội quy
  Transgresser un ordre
  không tuân thủ lệnh
  Phản nghĩa Observer, respecter.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X