• Danh từ giống đực

  Sự giải quyết.
  Règlement d'un conflit
  sự giải quyết một vụ tranh chấp
  Sự thanh toán.
  Règlement d'une dette
  sự thanh toán.
  Règlement d'une dette
  sự thanh toán một món nợ
  Quy chế, điều quy định, điều lệ.
  Règlements de police
  những điều quy định của công an
  Règlement d'une association
  điều lệ một hội
  reglement intérieur
  nội quy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X