• Tính từ

  Thắng lợi
  Sortir triomphant d'une épreuve
  thắng lợi vượt qua thử thách
  Hoan hỉ, hân hoan
  Un air triomphant
  vẻ hoan hỉ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X