• Tính từ

  Mua được
  Charge vénale
  chức vụ mua được
  Mua chuộc được
  Un homme vénal
  một người mua chuộc được
  valeur vénale
  (kinh tế) giá tính thành tiền

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X