• Danh từ giống cái

  Va li
  Valise en cuir
  va li bằng da
  faire sa valise faire ses valises
  chuẩn bị ra đi
  valise diplomatique
  kiện giao liên ngoại giao

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X