• Động từ không ngôi

  (có) gió, nổi gió
  Il vente fort
  trời gió mạnh
  qu'il pleuve ou qu'il vente
  dù mưa dù gió...
  Nội động từ
  (thông tục) đánh rắm ngầm
  Đồng âm Vanter.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X