• Danh từ giống cái

  Sự thông gió, sự thông hơi, sự thông khí
  Ventilation naturelle
  sự thông hơi tự nhiên
  Ventilation filtrée
  sự thông gió có lọc
  Ventilation en circuit fermé ventilation en circuit ouvert
  sự thông gió hệ kín/sự thông gió hệ hở
  Ventilation pulmonaire
  (y học) sự thông khí phổi
  (luật học, pháp lý) sự định giá từng thứ một (khi bán gộp)
  (kinh tế) sự phân, sự phân bố (một món tiền vào nhiều tài khoản khác nhau)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X