• Danh từ giống đực

  Chu vi, đường vòng quanh
  Une ville ayant une lieue de circuit
  thành phố có đường vòng quanh một dặm
  Đường vòng, đường đi quanh
  Faire un long circuit pour parvenir à quelqu'un
  đi một đường vòng dài để đến nhà ai
  (thể dục thể thao) vòng đua
  (điện học) mạch
  Circuit ouvert
  mạch hở
  (kinh tế) tài chính chu trình
  Le circuit des capitaux
  chu trình tư bản
  (từ cũ, nghĩa cũ) như circonlocution

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X