• Phó từ

  Làm chóng mặt
  Une tour vertigimensement haute
  một cái tháp cao phát chóng mặt
  (nghĩa bóng) quá chừng
  Les prix ont monté vertigineusement
  giá hàng tăng quá chừng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X