• Danh từ giống cái

  Sự rung
  Vibration d'une corde
  sự rung của một dây
  Chấn động
  Les vibrations du sol
  những chấn động mặt đất
  (vật lí) dao động
  Vibration acoustique
  dao động âm thanh
  Vibrations électromagnétiques
  dao động điện từ
  Vibration du balancier
  dao động của con lắc (đồng hồ)
  Vibration de l'empennage
  hiện tượng rung cánh đuôi (máy bay, tên lửa)
  Vibration forcée vibration libre
  dao động cưỡng bức/dao động tự do
  Vibration longitudinale vibration transversale
  dao động dọc/dao động ngang
  Vibration périodique amortie
  dao động tuần hoàn tắt dần
  Vibration sinuso…dale modulée
  dao động hình sin điều biến
  Sự rung rinh
  Vibration de la lumière
  ánh sáng rung rinh
  (nghĩa bóng) sự rung động, sự rung cảm
  Vibration de vie
  sức sống rung động
  Vibration de l'âme
  tâm hồn rung cảm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X