• Danh từ giống cái

  Nạn nhân
  Victime de la calomnie
  nạn nhân của sự vu khống
  Victimes de la guerre
  nạn nhân chiến tranh
  Người hy sinh
  Être victime de son devoir
  hy sinh vì nghĩa vụ
  (sử học) vật hiến sinh
  Phản nghĩa Bourreau. Meurtrier. Rescapé

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X