• Danh từ giống cái

  Sự tháo sạch, sự thau
  Vidange d'un réservoir d'eau
  sự tháo sạch một thùng nước
  Vidange à pleine ouverture
  sự tháo cạn bằng vòi mở hết cỡ
  Vidange d'un bassin
  sự thau một cái bể
  (kiến trúc, (lâm nghiệp)) sự dọn sạch
  Vidange de matériaux de déblai
  sự dọn sạch vật liệu đào lên
  Vidange des terres
  sự dọn sạch đất (công trường xây dựng)
  Rãnh bên đường
  Sự đổ thùng, sự lấy phân
  Système de vidange
  hệ thống lấy phân
  ( số nhiều) phân (lấy ở hố phân ra)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X