• Ngoại động từ

  Vi phạm
  Violer les lois
  vi phạm luật pháp
  Violer le domicile de quelqu'un
  vi phạm quyền bất khả xâm phạm về nhà ở của ai
  Xâm phạm
  Violer un temple
  xâm phạm một ngôi đền
  Hiếp dâm
  Violer une femme
  hiếp dâm một phụ nữ
  violer un secret
  tiết lộ bí mật
  Phản nghĩa Consacrer, observer, respecter

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X