• Phó từ

  Nhanh nhẹn
  Il se tourna vivement
  anh ta nhanh nhẹn quay lại
  Rực rỡ
  Des tissus vivement colorés
  những thứ vải có màu rực rỡ
  Mạnh mẽ; gay gắt
  Répliquer vivement
  đáp lại mạnh mẽ
  Sâu sắc
  Être vivement ému
  cảm động sâu sắc
  Thán từ
  Nhanh lên!
  Mong cho mau đến!
  Phản nghĩa Doucement, lentement; faiblement.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X